Nasi absolwenci bez trudu znajdują zatrudnienie, ciesząc się w miejscach pracy doskonałą opinią.

Technik farmaceutyczny to zawód zaufania publicznego, cieszący się dobrą opinią w społeczeństwie, dający duże perspektywy zawodowe w kraju i za granicą i - co najważniejsze - możliwość znalezienia zatrudnienia w różnego rodzaju zakładach i placówkach.

Należy podkreślić, że miejsca pracy technika farmaceutycznego to przede wszystkim apteki ogólnodostępne i zakładowe ale także:

  • sklepy zielarsko-medyczne, zielarsko-drogeryjne i ze sprzętem medycznym
  • hurtownie farmaceutyczne
  • laboratoria przemysłu farmaceutycznego
  • zakłady przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oraz przetwórstwa zielarskiego
  • laboratoria chemiczne przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, zielarskiego, kosmetycznego i spożywczego
  • punkty apteczne
  • laboratoria naukowo-badawcze i toksykologiczne
  • stacje sanitarno-epidemiologiczne
  • szkoła rekomenduje pracodawcom najlepszych absolwentów, przedstawiając jednocześnie proces nauczania, bogate zaplecze dydaktyczne i kadrowe, które daje gwarancję przygotowania ucznia do zawodu na najwyższym poziomie.

Systematycznie zapraszani są do szkoły także przedstawiciele firm farmaceutycznych, rozsyłane są informacje o możliwości zatrudnienia absolwentów szkoły do hurtowni farmaceutycznych, zakładów produkcji leków, zielarni oraz aptek zamkniętych i otwartych.

Wielu młodych ludzi po zdobyciu tytułu technika farmaceutycznego lub jeszcze w trakcie nauki decyduje się na pracę w firmach farmaceutycznych, których w Polsce jest coraz więcej, a które proponują swoim pracownikom niezwykle korzystne warunki zatrudnienia. W chwili obecnej technik farmaceutyczny może także otworzyć własną aptekę ogólnodostępną.

Po zdobyciu tytułu technika w Szkole Farmaceutycznej Medan nasi absolwenci będą mieli możliwość kontynuacji nauki w ramach studiów licencjackich, na kierunku medycznym.

 
Sosnowiec: ul. Partyzantów 11, 41-200 Tel./Fax +48 32 292 06 86 Tychy: Plac Św. Anny 4, 43-100 Tel./Fax +48 32 327 14 90
Copyright © 2018 :: www.medan.edu.pl : : Created by www.s-d.pl

Szybki dostęp:
farmaceuta tychy, farmacja, farmacja katowice, szkoła farmaceutyczna, szkoły policealne śląsk,
szkoły policealne tychy, technik farmaceuta, technik farmaceutyczny.