Prawidłowa realizacja treści objętych programem nauczania w zawodzie technik farmaceutyczny, a co za tym idzie uzyskania zatrudnienia po ukończeniu szkoły, możliwa jest jedynie w placówkach dysponujących odpowiednim zapleczem  dydaktycznym,  przede wszystkim pracowniami, salami wykładowymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt audiowizualny, nowoczesnymi laboratoriami i salami ćwiczeń.
Na co powinien zwrócić uwagę, każdy kto pragnie rozpocząć naukę w szkole o podobnym profilu?

Nasza szkoła posiada bardzo dobre zaplecze dydaktyczne, własne laboratoria, pracownię technologii postaci leku, , pracownię zielarską, laboratorium analizy leków,  pracownię komputerową oraz jako jedyna w Polsce - własną aptekę szkoleniową, gdzie jeszcze przed podjęciem zatrudnienia uczniowie zdobywają niezbędne kwalifikacje. Dysponujemy między innymi nowoczesną aulą mieszczącą 300 osób.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne w aptekach, zakładach produkujących leki i hurtowniach farmaceutycznych od początku jej powstania.  Licencjonowany doradca zawodowy- zatrudniony w szkole, pomaga w wyborze miejsca pracy oraz prowadzi szkolenia z zakresu autoprezentacji, a także przedstawia absolwentom aktualne oferty zatrudnienia  na terenie województwa.

Szkoła posiada własną, wewnętrzną aptekę szkoleniową gdzie uczniowie mają szansę zapoznać się z praktyczną stroną zawodu, jeszcze przed podjęciem starań o pracę. Kładąc w ten sposób nacisk na umiejętności praktyczne słuchacza, szkoła bardzo podnosi jego konkurencyjność na dzisiejszym rynku pracy.

Szkoła posiada własną bazę lokalową, w budynku znajduje się między innymi nowoczesna siłownia, sklepik spożywczy, bar, kiosk ruchu i inne. Na terenie szkoły mogą przebywać jedynie uczniowie.

 
Sosnowiec: ul. Partyzantów 11, 41-200 Tel./Fax +48 32 292 06 86 Tychy: Plac Św. Anny 4, 43-100 Tel./Fax +48 32 327 14 90
Copyright © 2018 :: www.medan.edu.pl : : Created by www.s-d.pl

Szybki dostęp:
farmaceuta tychy, farmacja, farmacja katowice, szkoła farmaceutyczna, szkoły policealne śląsk,
szkoły policealne tychy, technik farmaceuta, technik farmaceutyczny.