Wiosną 2008 roku  uczniowie szkoły Medan zwiedzali fabrykę leków firmy Bayer w Niemczech. Wycieczka trwała 2 dni, w trakcie którch uczniowie uczestniczyli w szkoleniach i wykładach , potwierdzonych certyfikatami, zapoznali się z " tajnikami " pracy firmy Bayer, a także zwiedzili miasta Drezno, Lipsk i Wrocław. Wycieczka była całkowicie bezpłatna. Wyjazdy odbywać się będą corocznie.

 
Sosnowiec: ul. Partyzantów 11, 41-200 Tel./Fax +48 32 292 06 86 Tychy: Plac Św. Anny 4, 43-100 Tel./Fax +48 32 327 14 90
Copyright © 2018 :: www.medan.edu.pl : : Created by www.s-d.pl

Szybki dostęp:
farmaceuta tychy, farmacja, farmacja katowice, szkoła farmaceutyczna, szkoły policealne śląsk,
szkoły policealne tychy, technik farmaceuta, technik farmaceutyczny.