Ucz się wśród najlepszych! Wybierz szkołę spełniającą najwyższe standardy.
Zapytaj o pozwolenie Ministra Zdrowia, które gwarantuje najwyższą jakość kształcenia.

Szkoła Medan jest szkołą kształcącą w zawodach: technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna. Posiada uprawnienia szkoły publicznej, pozytywną opinię Ministra Zdrowia oraz Śląskiego Kuratora Oświaty. Nauka odbywa się w systemie
dziennym, wieczorowym  oraz w weekendy. Zajęcia dla osób pracujących dostosowane są do ich potrzeb oraz możliwości.
Honorowy patronat nad szkołą sprawuje czołowy producent leków w Europie. Szkoła posiada doskonałe zaplecze dydaktyczne - nowoczesne laboratoria: chemiczne i technologiczne, pracownie zawodowe, sale wykładowe wyposażone w sprzęt audiowizualny, pracownię informatyczną. Posiadamy możliwości zakwaterowania słuchaczy dojeżdżających z dalszych okolic (m.in. dostęp do internatu w budynku szkoły, pomagamy w wyszukiwaniu mieszkań na stancji). Gwarantujemy Państwu najlepsze praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego, opiekuna medycznego, asystentki stomatologicznej, higienistki stomatologicznej możliwość zdobycia ciekawego zawodu, doskonałe zaplecze dydaktyczne oraz naukę w przyjaznej atmosferze. Tychy, Sosnowiec. Technik farmaceutyczny – osoba zajmująca się zawodowo pracą w aptece oraz przemyśle farmaceutycznym. Technik farmaceutyczny wykonuje także prace techniczne, analityczne i administracyjne związane z produkcją leków, analizą i kontrolą jakości leków oraz obrotem środkami farmaceutycznymi, artykułami sanitarnymi i sprzętem medycznym (w aptekach, pracowniach farmaceutycznych, przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i zielarskim. Kształcenie techników farmaceutycznych obejmuje naukę czynności fachowych i zdobywanie wiedzy w szkołach o profilu medycznym, kształcących w tym zawodzie. Obok przedmiotów zawodowych, takich jak: technologia postaci leku,  farmakologia, farmakognozja, analiza leków, słuchacze zdobywają wiedzę na wykładach m.in. z anatomii, fizjologii, mikrobiologii, zdrowia publicznego, psychologii. Naukę teorii uzupełniają zajęcia laboratoryjne prowadzone w pracowniach technologii postaci leku, analizy leków i farmakognozji. Podczas nauki przyszli technicy farmaceutyczni odbywają praktyki zawodowe w aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych, zakładach produkcyjnych oraz hurtowniach farmaceutycznych. Kształcenie w studium medycznym kończy się przystąpieniem do egzaminu z przygotowania zawodowego, na który składa się część teoretyczna i praktyczna. Od 2007 roku egzaminy, tzw. zewnętrzne, prowadzone są przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzamin pozwala na uzyskanie tytułu zawodowego technika farmaceutycznego. Podyplomowy staż zawodowy w aptece otwartej obejmuje okres 2 lat, które można uważać za dalsze doskonalenie zawodowe techników. Po odbyciu stażu, technik farmaceutyczny staje się osobą w pełni wykwalifikowaną do świadczenia usług farmaceutycznych w zakresie swoich uprawnień zawodowych, zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne.

Serdecznie zapraszamy!
Dyrekcja szkoły.

 

 
Sosnowiec: ul. Partyzantów 11, 41-200 Tel./Fax +48 32 292 06 86 Tychy: Plac Św. Anny 4, 43-100 Tel./Fax +48 32 327 14 90
Copyright © 2018 :: www.medan.edu.pl : : Created by www.s-d.pl

Szybki dostęp:
farmaceuta tychy, farmacja, farmacja katowice, szkoła farmaceutyczna, szkoły policealne śląsk,
szkoły policealne tychy, technik farmaceuta, technik farmaceutyczny.